Obsługa przetargów

Możliwe, że nie stać się na najdroższe urządzenia ale na pewno nie stać Cię na niewłaściwe.

Ocena optymalnych rozwiązań

#1 Dobranie optymalnych rozwiązań

Na rynku dostępnych jest setki rozwiązań, które w mniejszym lub większym stopniu pozwolą na zaspokojenie potrzeb inwestora. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomóc w określeniu mocnych i słabych stron różnych rozwiązań aby wybrać segment rozwiązań, które najlepiej będą pasowały do wymagań i możliwości Zamawiającego.

Istotne jest aby poza wymaganiami wziąć pod uwagę również możliwości finansowe oraz terminy dostaw i obsługę posprzedażową.

POrównanie dostępnych urządzeń

#2 Porównanie i dialog

Po wyselekcjonowaniu najlepszych kandydatów organizujemy porównanie urządzeń oraz dialog z potencjalnymi dostawcami, który pozwala na zachowanie maksymalnej jawności i stanowi podstawę do przygotowania dokumentacji końcowej. 

W ten sposób możliwe jest obiektywne stwierdzenie, które z wymagań będą kluczowe i jakie urządzenia rzeczywiście będą najlepiej spełniały nasze wymagania.

Opracowanie dokumentacji

#3 Zawężanie na podstawie analizy

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy można przejść do opisu wymagań przedmiotu zamówienia. Należy tutaj zwrócić uwagę aby wykorzystać jedynie zasadne kryteria i jednocześnie zagwarantować sobie otrzymanie przedmiotu zamówienia, który spełnia nasze wymagania.

Nieumiejętne wykorzystanie kryteriów oceny lub punktacji technicznej może prowadzić do unieważnienia postępowania lub utraty finansowania. 

Wsparcie merytoryczne w trakcie postępowania

#4 Komunikacja i odwołania

W zależności od treści przygotowanej dokumentacji mogą się pojawić pytania od potencjalnych wykonawców. 

Czasami wraz z pytaniami i sugestiami zmian dokumentacji pojawiają się również odwołania do KIO. 

Zapewniamy opracowanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców jako biegły oraz udział w odwołaniach przed KIO w zakresie zarzutów dotyczących kryteriów oceny ofert.

Weryfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

#5 Ocena ofert, urządzeń oraz odbiór

Zajmujemy się przygotowaniem wyczerpującej i rzetelnej oceny ofert, która umożliwia przyznanie punktacji oraz wybór oferty najkorzystniejszej.

Zajmujemy się weryfikacją teoretyczną oraz praktyczną spełniania wymagań oraz przy okazji dostawy na życzenie Zamawiającego możemy przeprowadzić badanie przedmiotu zamówienia pod kątem spełniania deklarowanych właściwości.

Profesjonalne wsparcie przetargów

Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu i instalowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb obiektów komercyjnych i obiektów kultury.

projekty@projektyaudio.eu

+48 880 803 640

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

14 + 8 =